NO.210602
ヒバ2寸脚付将棋盤セット
北米産ヒバ材
28,000円
(送料込・消費税込)

NO.101300
雲南つげ上彫駒
オリジナル楷書体
20,000円
(送料込・消費税込)

NO.102514
雲南つげ彫駒
天恵書
23,000円
(送料込・消費税込)

NO.102510
雲南つげ彫駒
王義之書
23,000円
(送料込・消費税込)

NO.101746
雲南つげ銘彫駒
市川米庵
60,000円
(送料込・消費税込)

NO.101757
雲南つげ銘彫駒
一字彫(初代書)
65,000円
(送料込・消費税込)

NO.102328
雲南つげ盛揚駒
一字彫(初代書)
220,000円
(送料込・消費税込)

NO.102330
雲南つげ盛揚駒
一字彫(初代書)
260,000円
(送料込・消費税込)


< Back  Next >